Organisatieadvies

Een gezonde bedrijfsvoering en duidelijke doelstellingen: essentiële bouwstenen voor een succesvolle onderneming. Visie, missie, strategie, leiding geven aan uw medewerkers, zorgen voor bekwaam en voldoende personeel, efficiënte werkprocessen en goede ondersteuning door middel van managementrapportages, (financiële) administratie en IT. Al deze facetten hangen nauw met elkaar samen, zijn continue in beweging en vragen met enige regelmaat uw aandacht. Het kan daarom weleens prettig zijn te sparren met een ervaren organisatieadviseur die met u meedenkt en kijkt naar de verbeterkansen binnen uw organisatie.


Van advies tot realisatie
Onze ervaren organisatieadviseurs zijn in staat om vanuit een helicopterview naar uw organisatie te kijken. Goed kijken naar, praten met-, en vooral luisteren naar medewerkers binnen alle lagen van de organisatie. We brengen de verbeterkansen in kaart en dragen praktische oplossingen aan. Geen vuistdikke rapporten maar hooguit enkele pagina’s met bevindingen en verbeterkansen. Vervolgens kunt u zelf met dit ondernemingsplan aan de slag of wij kunnen u op tijdelijke basis begeleiden bij de daadwerkelijke realisatie hiervan.

Kennis en ervaring
Het bedrijfsleven kennen wij als geen ander. Onze adviseurs doorliepen vele functies op zowel de werkvloer, management- als directieniveau. Oprechte interesse in mensen en bedrijfsprocessen is ons uitganspunt. Door de vele uiteenlopende functies en rollen leerden onze adviseurs binnen alle lagen bedrijfsprocessen, en het functioneren van de mensen daarin, te herkennen en analyseren. Het begeleiden van verbetertrajecten en het motiveren/coachen van de betrokken medewerkers is de bedrijfsadviseurs van Konings & Meeuwissen op het lijf geschreven.


Vrijblijvende afspraak
Ziet u verbetermogelijkheden in uw organisatie of heeft u behoefte om eens vrijblijvend te sparren met één van onze organisatieadviseurs, neem dan contact met ons op!