Pensioen in eigen beheer

Woensdag 27 juli 2016

Heeft u uw pensioen in eigen beheer? Wij informeren u graag over de stand van zaken en bieden zo verheldering.

Al een aantal jaren is er op landelijk niveau hevige discussie over het pensioen in eigen beheer. 

Wat is er bekend?
Staatssecretaris Wiebes van Financiën is van plan om met Prinsjesdag een wetsvoorstel in te dienen. In de plannen wordt pensioenopbouw voor de directeur-grootaandeelhouder in eigen beheer per 1 januari 2017 afgeschaft. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen dient u een keuze te maken uit drie opties.

Optie 1: Pensioen in eigen beheer afkopen
Het pensioen in eigen beheer kunt u afkopen. De termijn voor afkoop zal drie jaar bedragen, waarbij u korting krijgt op de belasting die u ineens moet betalen. Deze korting is in 2017 het hoogst, in 2018 en 2019 wordt deze lager.

Optie 2: OSEB - OudedagSparen in Eigen Beheer
Het pensioen in eigen beheer kunt u ook omzetten in een spaarvariant in eigen beheer. De pensioenvoorziening wordt dan op de pensioendatum omgezet in een uitkering, die wordt verdeeld over 20 jaar. Tot dat moment wordt de pensioenvoorziening jaarlijks verhoogd met een rente.

Optie 3: Pensioen in eigen beheer handhaven
Tot slot heeft u de mogelijkheid om uw pensioen in eigen beheer te handhaven. Hiermee krijgt u jaarlijks, bij het bereiken van uw pensioenleeftijd, voor de rest van uw leven - zolang er voldoende geld is - een vooraf vastgesteld bedrag uitgekeerd. U bouwt geen pensioenrechten meer op. De huidige regels blijven van toepassing, onder andere de plicht tot indexeren blijft.

Wat is verstandig?
Hoewel de belastingdruk bij afkoop van het pensioen in eigen beheer in 2017 aantrekkelijk lijkt, moet worden bedacht dat het vermogen dat vrijkomt, nog jarenlang belast zal worden in box 3 en er geen pensioenuitkering meer is.

Als u kiest voor de OSEB of voor handhaven van het pensioen in eigen beheer, dan houdt u jaarlijks een aftrekbare pensioenlast, afhankelijk van de optie die u kiest. Het kan zijn dat de pensioenuitkering of de OSEB uitkering uiteindelijk tegen een lager tarief belast wordt. Het grote nadeel is dat het lastiger kan zijn om dividend uit te keren.

Als uw pensioen al is ingegaan heeft u misschien geen keuze en moet u de huidige regels volgen. Als, na een scheiding, uw ex-partner niet meewerkt, kan het ook zijn dat u moet handhaven.

Niet voor iedereen is dezelfde oplossing geschikt. De financiële verschillen tussen de alternatieven zijn groot, daarom zullen t.z.t. de opties ook specifiek voor u onder de loep moeten worden genomen.

Rekenvoorbeeld

Download PEB-rekenvoorbeeld.pdf (331,90 KB)


Om een en ander nader toe te lichten en te verhelderen hebben wij per optie een rekenvoorbeeld gemaakt. Deze is hier te downloaden.

September 2016
Er zijn nu veel openstaande punten. In september dit jaar zal er meer duidelijkheid komen over de belastingplannen. Wij zorgen in ieder geval dat we continu op de hoogte zijn, zodat we u goed kunnen adviseren op het moment dat er meer bekend is over deze nieuwe wet.

Moet u nu al iets doen?
Heeft u ook een pensioenpolis bij een verzekeringsmaatschappij? Dan heeft u mogelijk nog tot eind dit jaar de tijd om over te gaan naar eigen beheer. Wij adviseren u dan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

Prettig nieuws: Tariefsverlaging
De staatssecretaris is tevens van plan een wetsvoorstel in te dienen waarin is opgenomen dat de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting, die nu €200.000,- bedraagt, stapsgewijs wordt opgehoogd van €250.000,- in 2018 naar €350.000,- in 2021. Blijft het bedrag onder de tariefschijf dan betaalt u 20% belasting over de winst van uw onderneming en boven dit bedrag betaalt u 25%.

Vragen staat vrij
Met deze plannen in het vizier is het wellicht een goed moment om eens stil te staan bij de vraag:
‘Hoe wilt u uw pensioen regelen?’

Is er straks wel pensioen? Hoe gaat u uw pensioen verder invullen en zorgen dat het straks kan worden uitgekeerd? Hoe gaat u om met uw pensioen in eigen beheer? Gaat u kiezen voor de nieuwe regels en eventueel voor afkopen om zo op een andere manier uw pensioen op te bouwen? Of kiest u juist voor de nieuwe manier van uitkeren, verdeeld over 20 jaar?

Als uw pensioen al is ingegaan, maakt u zich misschien zorgen over de uitkering. De rente op spaargeld is historisch laag. Hoe lang kunt u nog uitkeren, wat als het geld op is? Wat als u of uw partner overlijdt?

Pensioen is ingewikkeld en brengt vaak veel vragen met zich mee, ons team van pensioenspecialisten helpt u graag om hier meer duidelijkheid in te scheppen.

Terug naar het overzicht