Bijzonder uitstel van betaling belastingen i.v.m. Coronavirus

25-03-2020

Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Met een schriftelijke gemotiveerde aanvraag zal vrijwel direct uitstel worden verleend voor de duur van 3 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging. De invordering wordt dan stilgezet. Beoordeling van de aanvraag zal op een later moment plaatsvinden. Eerder heeft de Belastingdienst aangegeven dat een verzoek om uitstel een verklaring van een derde deskundige (accountant) zou moeten bevatten. Die voorwaarde is vervallen.

Uitstel is mogelijk voor:

  • Loonbelasting;
  • Omzetbelasting;
  • Vennootschapsbelasting en

Wij hebben een aantal voorbeeld brieven opgesteld die u kunt gebruiken voor het aanvragen van een bijzonder uitstel, deze kunt u hieronder downloaden:

Voorbeeldbrief verzoek bijzonder uitstel van betaling voor ondernemer natuurlijk persoon

Voorbeeldbrief verzoek bijzonder uitstel van betaling voor rechtspersoon (B.V.)

Voorbeeldbrief verzoek bijzonder uitstel van betaling ondernemer VOF – Maatschap