Loonbelasting

09-03-2018

Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun dienstbetrekking. In plaats van een vergoeding kan de werkgever ervoor kiezen om bepaalde zaken voor zijn rekening ter hand te stellen aan de werknemers. We

Lees meer
15-02-2018

Overgangsregeling bijtelling priv├ęgebruik auto

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het priv├ęgebruik van een auto van de zaak ten minste 22% van de cataloguswaarde van de auto indien de auto jonger is dan 15 jaar. In de jaren voor 2017 gold een bijtelling van 25%. Bij wijze van

Lees meer
1 2 3 4